?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 预产期计算器_预产期计算_预产期怎么算_亲亲工具?亲亲宝贝?/title> <meta content='预产?预产期计算器,预产期计?预产期怎么? name="Keywords" /> <meta content='孕妇预产期计算器是根据孕妇末次月经时间来计算孕妇的预产期,只要知道末次月经是什么时候,就能轻松完成你的预产期计算,预产期计算器告诉你最可能在什么时候分娩? name="Description" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/index/common.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/Template/Qbaobei/Skin/css/topic/tools-detail.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://www.qbaobei.com/templates/oldweb/css/baodian_article.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style type="text/css"> </style> </head> <body> <div class="header"> <div class="cont"> <h1>ˮƣ<a href="/" title="亲亲宝贝? class="logo">亲亲宝贝?/a></h1> <p>ĵַhttp://944.4414455.com/tools/yuchanqi/<br>ժҪˮ,һ㻮һǿ ˵ȥü֮з˳Ƴһۡ</p> <p class="theme">亲亲育儿工具?/p> </div> </div> <div class="breadcrumb">您现在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="http://944.4414455.com/">Ǯ񱱾(PK10)ʱʱƽַ̨</a></div> <div class="commonbox clearmargin"> <div class="boxleft"> <div class="content"> <h1>预产期计算器</h1> <p><strong>  <span class="STYLE3">根据月经周期计算出宝宝的出生日期</span></strong></p> <p><strong>  预产期计算原?/strong></p> <p>  计算预产期,只需在末次月经第一天加?个月??280?即可。例如:末次月经??日,?个月?0?日,再加1?7?,为10?日?0?日就是预产期。真正分娩可能发生在预产期的前后2周内。如果你的月经周期不太规则,或记不清末次月经的日期,请在妊娠早期根据妇科检查来推算?/p> <p></p> <form id="form1" onsubmit="return pregnancyCalc(this);"> <div> <table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="3" cellspacing="1" style=" background-color:#F2FAFC;"> <tbody><tr> <td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td><strong>预产期自?/strong></td> </tr> <tr> <td><img src="http://944.4414455.com/pics/56984_0210.jpg"/></td> </tr> <tr> <td><img src="http://944.4414455.com/pics/15842_0366.jpg"/></td> </tr> </tbody></table> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style=" background-color:#F2FAFC;"> <tbody><tr> <td height="63" align="center"><table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td width="28%" height="20" align="right">平均月经周期?/td> <td width="72%" align="left"> <input name="cycle" size="3" value="28"> ? <input type="hidden" name="luteal" size="3" value="14"> </td> </tr> <tr> <td height="20" align="right">末次月经时间?/td> <td align="left"> <input type="text" name="txt_Day" readonly="readonly" onclick="calendar.setHook(this)"> </td> </tr> <tr> <td height="35" align="right"> </td> <td align="left"><input type="submit" name="Submit" value="开始计?> <input type="reset" name="Submit2" value="重新输入"></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr id="ResultRow" style="display:none"> <td valign="top"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <td><strong>测试结果</strong></td> </tr> <tr> <td><img src="http://944.4414455.com/pics/8276_1206.jpg"/></td> </tr> <tr> <td><img src="http://944.4414455.com/pics/67406_0802.jpg"/></td> </tr> </tbody></table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="337" height="31" align="right">  大概受孕时间?/td> <td height="31" width="680"><input name="conception" size="12" style="color:#FF0000;"> ???</td> </tr> <tr> <td width="337" height="28" align="right">  预计出生时间?/td> <td width="869"><input name="duedate" size="12" style="color:#FF0000;"> ???</td> </tr> <tr> <td width="337" height="25" align="right">  宝宝当前月龄?/td> <td width="869"><input name="fetalage" size="16" style="color:#FF0000;"></td> </tr> </tbody> </table></td> </tr> <tr> <td valign="top"> </td> </tr> <tr> <td valign="top"> </td> </tr> </tbody></table> </div> </form> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>其他工具</b> <a class="more" target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="list"> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunqi/" title="产前检?><img src="http://944.4414455.com/pics/97688_0042.jpg"/><br>产前检?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/taijiao/miusic/" title="音乐胎教"><img src="http://944.4414455.com/pics/65513_0510.jpg"/><br>音乐胎教</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/taijiao/fumo/" title="抚摸胎教"><img src="http://944.4414455.com/pics/32579_0895.jpg"/><br>抚摸胎教</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/taijiao/yingyang/" title="营养胎教"><img src="http://944.4414455.com/pics/3509_0085.jpg"/><br>营养胎教</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/sleep-day/" title="孕妈咪如何睡得好"><img src="http://944.4414455.com/pics/70436_1393.jpg"/><br>孕妈咪如何睡</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/taiertizhong/" title="胎儿体重计算?><img src="http://944.4414455.com/pics/36950_1136.jpg"/><br>胎儿体重计算</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/fmrqzc/" title="分娩日期自测"><img src="http://944.4414455.com/pics/99875_0612.jpg"/><br>分娩日期自测</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/yunfutizhong/" title="孕妇体重增长?><img src="http://944.4414455.com/pics/61421_0764.jpg"/><br>孕妇体重增长</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/tdjlb/" title="胎动记录?><img src="http://944.4414455.com/pics/16688_0317.jpg"/><br>胎动记录?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/yunqijktz" title="孕期健康体重"><img src="http://944.4414455.com/pics/70574_0023.jpg"/><br>孕期健康体重</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/linchanzz/" title="临产征兆"><img src="http://944.4414455.com/pics/26531_1471.jpg"/><br>临产征兆</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/zhunshengzheng" title="准生证办理流?><img src="http://944.4414455.com/pics/12503_1273[1].bmp"/><br>准生证办理流</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/dzldbbydd/" title="肚子里的宝宝有多?><img src="http://944.4414455.com/pics/79706_1321.jpg"/><br>肚子里的宝宝</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/ruyuandaichan/" title="入院待产包准备清?><img src="http://944.4414455.com/pics/37043_0279.jpg"/><br>入院待产包准</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/yunzhoujisuan/" title="孕周计算?><img src="http://944.4414455.com/pics/82856_0267.jpg"/><br>孕周计算?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/bcao/" title="读懂B超单"><img src="http://944.4414455.com/pics/19700_1009.jpg"/><br>读懂B超单</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/hyrlb" title="怀孕日历表"><img src="http://944.4414455.com/pics/52541_0453.jpg"/><br>怀孕日历表</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/tools/tefygct/" title="胎儿发育过程?><img src="http://944.4414455.com/pics/90764_0696.jpg"/><br>胎儿发育过程</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>孕产专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunchan/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="" title=""><img src="http://944.4414455.com/pics/15083_0954.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title=""></a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?><img src="http://944.4414455.com/pics/61655_1001.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/fenmianfangshi/" title="分娩方式大起?>分娩方式大起?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?><img src="http://944.4414455.com/pics/48179_0270.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunwanqi/" title="孕晚期注意事?>孕晚期注意事?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血"><img src="http://944.4414455.com/pics/30563_0397.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yurenjie/" title="健康妈咪不贫血">健康妈咪不贫血</a></li> <li><a target="_blank" href="" title="孕早期指?><img src="http://944.4414455.com/pics/86864_0811.jpg"/></a><a target="_blank" href="" title="孕早期指?>孕早期指?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好"><img src="http://944.4414455.com/pics/39026_1419.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunchuqiys/" title="怀孕初期吃什么好">怀孕初期吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿"><img src="http://944.4414455.com/pics/28241_0386.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yunwnaqi/" title="孕晚期的那些事儿">孕晚期的那些事儿</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全"><img src="http://944.4414455.com/pics/1448_0808.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/chanfushipu/" title="产妇食谱大全">产妇食谱大全</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="content"> <div class="commontitle"> <b>营养专题</b> <a class="more" target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/yingyang/">更多>></a> <div class="clear"></div> </div> <ul class="zt-list"> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?><img src="http://944.4414455.com/pics/96146_0612.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/shiyoule/" title="诗幼乐奶粉怎么?>诗幼乐奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?><img src="http://944.4414455.com/pics/63143_1413.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/baobaotunai/" title="宝宝吐奶怎么?>宝宝吐奶怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好"><img src="http://944.4414455.com/pics/29243_1186.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/summerfood/" title="夏天吃什么好">夏天吃什么好</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?><img src="http://944.4414455.com/pics/84647_1038.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/naifenxingui/" title="史上最严奶粉新?>史上最严奶粉新?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?><img src="http://944.4414455.com/pics/44675_1374.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/huishiqifu/" title="惠氏启赋奶粉怎么?>惠氏启赋奶粉怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?><img src="http://944.4414455.com/pics/6359_1437.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/guochannaifen/" title="国产奶粉排行?0?>国产奶粉排行?0?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?><img src="http://944.4414455.com/pics/61280_0213.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/boluo/" title="菠萝的营养价?>菠萝的营养价?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略"><img src="http://944.4414455.com/pics/5438_0612.jpg"/></a><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/naifenchongtiaogonglue/" title="奶粉冲调攻略">奶粉冲调攻略</a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="boxright"> <div class="toolsrank"> <a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/suannai/" title="酸奶什么时候喝最?><img src="http://944.4414455.com/pics/55304_1186.jpg"/></a> </div> <div class="luntan"> <div class="commontitle"> <b>论坛</b> </div> <ul> </ul> </div> <div class="zhuanti"> <div class="commontitle"> <b>精彩专题</b> </div> <div class="ztimg"><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全"><img src="http://944.4414455.com/pics/59387_0760.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/zhongkao/" title="中考,我们在路?>中考,我们在路?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/familyedu/" title="家庭教育小故?>家庭教育小故?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/xionghaizi/" title="如何教育熊孩?>如何教育熊孩?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/ertonggushi/" title="儿童故事大全">儿童故事大全</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/mabbqiming/" title="马宝宝起名字大全">马宝宝起名字大全</a></li> </ul> <div class="dashline"></div> <div class="ztimg"> <a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/poxiguanxi/" title="新时代的麻辣婆媳关系"><img src="http://944.4414455.com/pics/88706_1215.jpg"/></a></div> <ul> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/mingxzr/index.html" title="明星为什么爱整容">明星为什么爱整容</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/youxiaoxianjie/" title="幼小衔接如何正确对待">幼小衔接如何正确对待</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/kaixuekongju/" title="“开学恐惧症”怎么?>“开学恐惧症”怎么?/a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/qinziban/" title="宝宝有必要上亲子班吗">宝宝有必要上亲子班吗</a></li> <li><a target="_blank" href="http://944.4414455.com/plans/summersafety/" title="儿童暑期安全谁来保障">儿童暑期安全谁来保障</a></li> </ul> </div> <div class="tuku"> <div class="commontitle"> <b>亲子图库</b> </div> <ul> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/40589_0325.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140217_293615.html" title="阿雅首晒大肚?2014“马上有子”的女星? target="_blank">阿雅首晒大肚?/a></li> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/13952_0642.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140120_292804.html" title="郭涛女儿可爱萌照曝光 小女孩模样很像妈? target="_blank">郭涛女儿可爱?/a></li> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/84968_0390.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292679.html" title="微博之夜郭涛一家走红毯 石头穿正装非常帅? target="_blank">微博之夜郭涛?/a></li> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/58607_1087.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140116_292676.html" title="《爸爸去哪儿》第2季海选启?天天kimi王诗龄助? target="_blank">《爸爸去哪儿?/a></li> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/26105_0797.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140115_292597.html" title="《爱情公?》主演童年萌照曝?主创叹:人艰不拆" target="_blank">《爱情公??/a></li> <li><img src="http://944.4414455.com/pics/93050_1300.jpg"/><br><a href="/kxtk/mxqz/20140114_292522.html" title="李湘透视裙装内衣依稀可见 王岳伦一旁小心搀? target="_blank">李湘透视裙装?/a></li> </ul><div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="q-footer-line"></div> <div class="q-footer"> <div class="cont"> <div class="aboutus"> ?<a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=1" target="_blank"> 关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=3" target="_blank"> 广告服务</a> | <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=4" target="_blank">投稿指南</a> | <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=5" target="_blank">网站合作</a> | <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=6" target="_blank">免责声明</a> | <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com/webroot/aboutus.html?id=7" target="_blank">联系我们</a><br /> © 2011 <a rel="nofollow" href="http://944.4414455.com" target="_blank" title="亲亲宝贝?> 亲亲宝贝?/a> 版权所?<a href="http://www.425.ib878.com" target="_blank" rel="nofollow">粤ICP?3041365?2</a> <a href="http://944.4414455.com/images/20110810/wangluoshiting.jpg" target="_blank" title="信息网络传播视听节目许可? rel="nofollow">网络视听许可?911597?/a> <a href="http://944.4414455.com/images/xukezheng.jpg" target="_blank" title="增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459" rel="nofollow">增值电信业务经营许可证:粤B2-20070459</a> <div style="display: none"> </div> <br /> <a rel="nofollow" href="http://www.4414455.com/390" target="_blank" title="公安?> <img src="http://944.4414455.com/pics/99698_0811.jpg"/></a> <a rel="nofollow" href="http://www.4414455.com/54/webrecord/innernet/Welcome.jsp?bano=44030000201311" target="_blank" title="网安"> <img src="http://944.4414455.com/pics/41459_0551.jpg"/></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://944.4414455.com/msgrd?v=3&uin=630186001&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://944.4414455.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq-news.png" alt="新闻投稿" title="新闻投稿"></a> <a rel="nofollow" class="cservice" target="_blank" href="http://www.222.1441177.com/msgrd?v=3&uin=1281864170&site=亲亲宝贝?menu=yes"> <img border="0" src="http://944.4414455.com/templates/oldweb/images/qbaobei/qq_cs.png" alt="亲亲在线" title="亲亲在线"></a> <a href="http://<ǰ/">Ǯ񱱾(PK10)ʱʱƽַ̨</a> <style> a.gotop {background-color: #FAFAFA;border: 1px solid #E0E0E0;color: #D4D4D4;cursor: pointer;display: block;height: 54px;outline: medium none;position: fixed;right: 0;top: 560px;width: 54px;text-decoration: none;} a.gotop i {display: block;font-size: 30px;font-style: normal;height: 24px;line-height: 50px;overflow: hidden;text-align: center;} a.gotop b {display: block;font-size: 20px;font-style: normal;height: 16px;line-height: 2px;overflow: hidden;text-align: center;} </style> <a class="gotop" title="返回顶部" href="#"> <i>?/i> <b>?/b> </a> ?!-- qbaobei_jiankang_tonglan2 --> <div id='div-gpt-ad-1351223277233-0' style='width:728px; height:90px;'> </div> </div> </div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://www.281.yg133.com/">ijȡʲôֳ</a></td> <td><a href="http://www.812.cao798.com/">ccƱֱֻӪ</a></td> <td><a href="http://www.275.958ib.com/">kkֳ</a></td> <td><a href="http://www.978.ib600.com/">Ǯ񱱾(PK10)ʱʱƽַ̨</a></td> <td><a href="http://www.179.768ib.com/072/">˴עֻapp</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.baz.cao628.com/">suncity00.com</a></td> <td><a href="http://www.ytl.cao810.com/">562tyc.com</a></td> <td><a href="http://www.sgd.278ib.com/">ϹBG</a></td> <td><a href="http://www.dny.sg229.com/">bet36Ż</a></td> <td><a href="http://www.xhv.ib928.com/">am18.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ero.ds822.com/">1am.com</a></td> <td><a href="http://www.uqv.5225544.com/">03suncity.com</a></td> <td><a href="http://www.vin.bo218.com/">ֳƴ</a></td> <td><a href="http://www.nrf.sbw8855.com/">ֻMW</a></td> <td><a href="http://www.vxu.cao737.com/">msc783.com</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.1148844.com/ptfslpdr/">ptʽ̵</a></td> <td><a href="http://www.005ib.com/amjsaqswdhdr/733/">8PT</a></td> <td><a href="http://www.yb557.com/">www.js11.com</a></td> <td><a href="http://www.iky.208ib.com/">격</a></td> <td><a href="http://www.dzw.ib738.com/">suncity47.com</a></td> </tr> </table> </body> </html>